<< ZPĚT na Fotogalerii

Dovolte, abych Vám představil českou

 plachetnici LA GRACE

 

 

 

 

  

 

Stavba byla zahájena v prosinci r. 2008 v loděnici

v Egyptském Suezu, kde se staví většina lodí, které znají

 i naši turisti a potápěči z plaveb po Rudém moři.

Kromě dělníků loděnice se na stavbě podílelo cca 300 dobrovolníku – nadšenců, příznivců, Čechů i Slováků nejrůznějších profesí. Místo dovolené stavěli loď. Za den práce na lodi mají nárok na den plavby na La Grace. Odpracovali si – od týdne po měsíce.

 

 

  

 

LA GRACE, největší česká plachetnice je věrnou replikou brigy z druhé poloviny 18. století. Její konstrukce navazuje na plány, které v roce 1768 v knize Architectura navalis mercatoria vydal švédský admirál Fredrik Henrik af Chapman.

Typem oplachtění je „briga“. Suezská loděnice byla vybrána proto, že zde ještě dokáží stavět dřevěné lodě původní metodou. Dřevěné lodě tady stále staví a je tu k tomu dostatek materiálu. Při stavbě se dbalo na to, aby se plachetnice co nejvěrněji podobala své historické předloze.

Základní technické údaje - délka trupu - 25 m, celková délka - 32 m, výtlak - 125 t, ponor - 2,95 m, výška stěžňů nad hladinou - 25 m, plocha plachet - 395 m2, posádka 30 mužů.

Jméno – LA GRACE nebylo vybráno náhodou, stejnojmennou plachetnici provozoval Augustin Heřman, rodák ze Mšena, obce u Mladé Boleslavi. 1605 - 1686 (čechoamerický vystěhovalec, obchodník, významný kartograf a politik).

http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=270&lang=cs

 Čechy opustil s pobělohorskými exulanty a usadil se nejprve v Holandsku. První zmínka o něm na území Ameriky je z roku 1633, kdy se zúčastňoval plaveb ve službách Západoindické společnosti.

Námořní život Augustina Heřmana byl spojený zejména s jeho lodí "La Grace" (volně přeloženo - "Půvabná"). Právě ona ho doprovázela na jeho obchodních i objevných cestách kolem Evropy, Ameriky, po ostrovech Karibského moře i přes Atlantický oceán. La Grace, byla vůbec nejslavnější korzárská loď za raných dnů Ameriky. Každý rok vyplouvala do Karibiku a zde s guvernérovým povolením přepadala nepřátelské koráby. Pověstné je třeba její vítězství nad dvěma španělskými barky naloženými cukrem, tabákem a vínem u pobřeží Guatemaly.

Více - http://cs.wikipedia.org/wiki/Augustin_He%C5%99man

 

 ŠKOLNÍ LODĚ V EVROPĚ

 

Dřevěná briga určená jako školní plachetnice není na světě žádná.

Ve třídě “A“ (lodě s příčným oplachtěním, nebo delší 40m) je jich kolem 120. Brig je 13

 

http://www.sailtraininginternational.org/vessels/vessel-database

 

 Naprostá většina těchto velkých lodí patří válečnému námořnictvu. Dále pak velkým námořním školám. Jen nepatrná část je provozována národními jachetními svazy. Naprosto všechny jsou významnou měrou podporovány z dotací státu, měst, významných firem, EU apod.

 

 Anglická plachetnice - ROYALIST, na které absolvovali praxi stavitelé a majitelé LA GRACE – kpt. Pepa Dvorský a Dan Rosecký,

 

 http://www.sea-cadets.org/home.aspx

 

patří britským vodním skautům. Na jeho provoz dostávali dotaci od státu a významně jim pomáhalo válečné námořnictvo – přístav zadarmo, nafta zadarmo…

 

 

 

LA GRACE byla postavena výhradně ze soukromých investic

majitelů. Po splnění potřebných náležitostí se stala členem fóra plachetních lodí a obdržela certifikát nejprestižnější třídy „A“, které zřizuje mezinárodní nezisková organizace Sail Training International. –

 

http://www.tallshipsraces.com/vessels/vessel.asp?VesID=3453

Cílem této organizace je rozvoj a výchova mladých lidí prostřednictvím námořnického výcviku na plachetnicích, bez ohledu na národnost, kulturu, náboženství, pohlaví nebo sociální zázemí.

Sail Training International pořádá:

Bližší informace najdete -

http://www.sailtraininginternational.org/host-ports/other-tall-ships-regattas

 

Závody školních lodí - TALL SHIP RACES –

 ty se dělají 1-2x ročně, trvají cca měsíc a konají se většinou v Evropě, ale byly i v USA. Pluje se ve Středozemním moři (loni), na Atlantiku (kam poplujeme příští rok) - Francie, Portugalsko, Španělsko, Irsko a taky na Baltu ( loni ).

 

http://www.sailtraininginternational.org/host-ports/the-tall-ships-races

 

Během závodu navštíví cca 100 lodí s cca 4000 mladými lidmi na palubě kolem pěti měst. V každém jsou velké slavnosti, kterých se účastní běžně půl milionu lidí.

Foto galerie TALL SHIPS 2010 -

 

http://www.sailtraininginternational.org/photos/gallery/see_ijmuiden-and-sail-amsterdam_item_300119.htm

 

 

Historické plachetnice –

 

 

http://www.sailtraininginternational.org/photos/gallery/see_historical-seas-tall-ships-regatta---volos_item_300106.htm

 

 

 

 

Trasa závodu a několik fotografií TALL SHIPS 2010 –

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhým typem setkání těchto nádherných lodí jsou námořní festivaly, který je vždy několik ročně. Tradiční jsou Sail Amsterdam, Kieler Woche, Hanse Sail Rostock, Sail Brest, Sail Bremerhaven, atd. Vždy jde o velkou slavnost, která trvá víkend, nebo celý týden. Na těchto akcích se sjede i několik stovek lodí a stovky tisíc návštěvníků a vždy přitáhne pozornost médií celého světa.

 

LA GRACE se bude zúčastňovat těchto závodů a festivalů.

Bude to vždy velmi významná událost nejen pro český jachting, ale i velmi důstojná prezentace České Republiky.

Pro středoevropský stát, který nemá přístup k moři, je to zcela ojedinělé, ostatní středoevropské státy podobnou plachetnici nemají.

Už od vzniku myšlenky postavit repliku historické plachetnice se počítalo s tím, že na ní polují nejen zájemci

o historickou plavbu, ale hlavně mladí lidé – studenti námořních škol.

 

Bohužel, v České Republice nemáme žádnou námořní školu,

flotilu lodí Československé námořní plavby nám pan Kožený zašantročil a teď si spokojeně užívá na exotickém ostrově.

Smutné na tom je, že tak násilně přerval desetiletí pracně budované tradice. Jako jedna z mála zemí bez moře jsme měli svoji námořní dopravu.

http://www.namorniplavba.cz/

Námořní doprava u nás zanikla a s ní také potřeba nových studentů námořních škol.

 

A tak za projektem LA GRACE nemůže stát námořní škola, jako je tomu v tradičních přímořských státech.

Své plavby v průběhu roku bude muset rozdělit na komerční – pro platící klienty aby pak mohla sloužit svému původnímu záměru – plout jako školní plachetnice. Je otázkou, jestli si to pak budeme moci dovolit.

 

V civilizovaném světě je běžné, že školní lodě dotuje mimo námořní školy stát, armáda, významné instituce

 a prosperující firmy.

 

Zpracoval Luděk KOCOURek

na palubě LA GRACE březen 2011

 

<< ZPĚT na Fotogalerii